แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถราง / รถ NGV ในธรรมศาสตร์ ปี 2560

แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถราง / รถ NGV ในธรรมศาสตร์ ปี 2560

แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถราง / รถ NGV ในธรรมศาสตร์ ปี 2560

แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถราง / รถ NGV ในธรรมศาสตร์ ปี 2560

แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถราง / รถ NGV ในธรรมศาสตร์ ปี 2560
แนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถราง / รถ NGV ในธรรมศาสตร์ ปี 2560
 0655256001484739806.jpg
ปี 2560 นี้ รถราง หรือรถ NGV เปลี่ยนเส้นทางการวิ่งแล้วนะคะ มีสายไหนเพิ่มขึ้นมา และวิ่งผ่านที่ไหนกันบ้าง ไปดูพร้อมๆกันเลย

1) สาย 1 - สถานีรถโดยสาร - หอพักเอเชี่ยนเกมส์
1.1) สาย 1A (วนซ้าย ป้ายสีเหลือง)

สถานีรถโดยสาร  - โรงละครคณะวารสาร - โรงอาหาร SC - สำนักทะเบียนฯ -
โรงอาหาร Green Canteen - สถาบันเอเชียตะวันออก - อินเตอร์โซน - โซน A - หอพักโซน C - อาคาร 14 ชั้น - อาคารเรียนรวม - คณะนิติศาสตร์- สถานีรถโดยสาร
5Zd9Zb9.png
1.2) สาย 1B (วนขวา ป้ายสีฟ้า)
สถานีรถโดยสาร - คณะนิติศาสตร์ - ศูนย์กีฬา - อาคาร 14 ชั้น - หอพักโซน C - หอพักโซน A - อินเตอร์โซน - สำนักงานอธิการบดี - โรงอาหาร Green Canteen - บร.1 - หอสมุดป๋วย - โรงอาหาร SC - โรงละครคณะวารสารฯ - สถานีรถโดยสาร

lKonM2o.png

2) สาย  2 - หอพักเอเชี่ยนเกมส์ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
มี 2 สาย แยกกันนะคะ
2.1) หอพักเอเชี่ยนเกมส์ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (รถ NGV/ป้ายสีชมพู)
วงเวียนหอพักโซน A - อินเตอร์โซน - สำนักงานอธิการบดี - โรงอาหาร Green Canteen - บร.1 - บร.3 - บร.4 - ตึกปิยชาติ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

zvgdxPl.png

2.2) วงเวียนสถาบันเอเชียตะวันออก - รพ. ธรรมศาสตร์ (รถไฟฟ้า /ป้ายสีชมพู)
วงเวียนสถาบันเอเชียตะวันออก - สำนักงานอธิการบดี - โรงอาหาร Green Canteen
- บร.1 - บร.3 - บร.4 - ตึกปิยชาติ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
TAjvhAt.png

3) สาย 3 - TU DOME - วงเวียนสถาบันเอเชียตะวันออก (ป้ายสีส้ม)
TU DOME - เชียงราก 1 - คณนิติศาสตร์ - ศูนย์กีฬาฯ - โรงอาหาร Green Canteen -
วงเวียนสถาบันเอเชียตะวันออกฯ

u7EMxlX.png

4) สาย 4 - ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ - วงเวียนสถาบันเอเชียตะวันออก
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ - โรงพิมพ์ มธ. - สถานีรถโดยสาร - คณะนิติศาสตร์ - ศูนย์กีฬาฯ - โรงอาหาร Green Canteen - วงเวียนสถาบันเอเชียตะวันออก
JxME1WZ.png
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปจ้า ใครอยากโหลดแบบ pdf เข้าไปได้ ที่นี่เลย 

ที่มา - http://www.tu.ac.th
profile image
EduNews
17 ม.ค. 60
3 23323
banner
Comment Now
TU Topics
More